Rozhovor se mnou vyšel v krásně redesig­no­vaném č. 26 časopisu FOTO www​.casopis​-foto​.cz. Se šéfredak­torem Tomášem Hlivou jsme se bav­ili o chys­taném souboru Rok psa.

cfoto