Autorská kniha Rok psa — self­pub­lish­ing v nák­ladu něko­lika málo kusů v přípravě na první polo­letí 2017.

DSC 9819