Tvorba značky není jen o vizuální stránce. Je to dlouhé a kom­plexní hledání té správné myšlenky, filo­zofie, pos­toje shrnuté do něko­lika slov. insight | wis­dom | path. Práce pro kyper­skou poraden­skou společnost. Tvorba značky, vizuální styl, tiskoviny, www​.jan​roh​.com .